Vuonna 2019 Maarit siirsi omat arkistolaatikkonsa työhuoneeltaan Töölöstä Kansallisarkistoon. Hän siirtyi työskentelemään arkiston tutkijahuoneeseen. Kahden vuoden aikana arkistokoteloita valmistui kaikkiaan 166. Työ ei loppunut siihen. Sen jälkeen hän on käynyt läpi ja luetteloinut digiarkistoaan.

Idea Toimittajantyö-projektista vireille

SSL:n aiempi puheenjohtaja Maarit Tyrkkö kutsuttiin toukokuun 6. päivänä pidetyn vuosikokouksen yhteydessä liiton kunniajäseneksi. Kiitospuheenvuorossaan hän teki ehdotuksen Toimittajantyö-projektista.

Kunniajäseneksi nimeämisen jälkeen pitämässään puheessa Tyrkkö sanoi, että hän haluaa jatkaa työtä SSL:n hyväksi osa-alueella, johon on saanut tutustua viimeisen viiden vuoden aikana järjestäessään omaa yksityisarkistoaan Kansallisarkistoon. Hän ehdotti liiton johtokunnalle pohdittavaksi ideaa, joka koskee kaikkia SSL:n jäseniä.

– Mitä jos kokoaisimme Kansallisarkistossa olevan Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton arkiston yhdeksi osaksi toimittajan työstä kertovan kokoelman. Toisin sanoen keräisimme jäsenistöltä talteen heidän työuransa merkittävää aineistoa – tärkeimpiä hetkiä, säilyneitä haastattelunauhoja, skuuppeja, median tapahtumiin liittyviä muistoja…

Tyrkkö lainasi Helsingin yliopiston poliittisen historian emeritusprofessorin Kimmo Rentolan HS-kolumnissa (30.4.2024) esittämää viisautta: ”Pitäisi saada kattavammin ja ajoissa talteen kirjeitä, päiväkirjoja, muistiinpanoja ja muuta ensikäden aineistoa ajalta ennen jälkiviisautta. Jo kymmenessä vuodessa moni poistuu.”

– No, Rentola ei puhunut toimittajantyöstä – mutta minä tarkoitan juuri sitä. Meidän työtämme. Toimittajan ammatti on hektistä, eikä yleensä yksittäisisillä toimijoilla ole tarpeeksi materiaalia omaan arkistoon, mutta yhteisössä on voimaa – ja mahdollisuus koota yhteen materiaalia, jonka haluaa säilyttää jälkipolville.

Puheenvuoronsa lopuksi Maarit Tyrkkö esitti näkemyksiä hankkeen edistämisestä ja rahoituksesta. Aineistojen digitointi maksaa.

– Jos innostutte tästä, asian valmisteluun täytynee asettaa työryhmä, joka laatii rahoitussuunnitelman ja kartoittaa mahdollisia rahoittajia. Koska apurahoja on tunnetusti vaikea saada uusiin, vasta alussa oleviin hankkeisiin, olen valmis osaltani rahoittamaan Toimittajantyö kokoelman digitointia.

Liiton puheenjohtaja Kirsti Sintonen kiitti Tyrkköä hienosta ajatuksesta ja lupasi, että asia ja työryhmän nimeäminen otetaan esille johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

Tilaisuudessa paikalla olleet liiton jäsenet ottivat Tyrkön ehdotuksen vastaan hyvin positiivisella mielellä. Asian edistymisestä kerrotaan jäsenille varmaan jatkossa vielä moneen kertaan.


Jaa artikkeli
Takaisin etusivulle

Kirjaudu sisään