Uuden Suomettaren Säätiö kokoontui 30.5.2023 Suomalaisella Klubilla päättämään tärkeistä säätiön asioista. Kuvassa oikealta säätiön asiamies Annukka Åstrand sekä hallituksen jäseniä: Piia-Noora Kauppi, hallituksen puheenjohtaja Pentti Kivinen, Timo Ritakallio, Kirsti Sintonen, Jyrki Vesikansa ja Maarit Tyrkkö. SSL:n edustajana Maarit Tyrkön jälkeen jatkaa liiton nykyinen puheenjohtaja Kirsti Sintonen.
UUDEN SUOMETTAREN SÄÄTIÖ

Median murros näkyy apurahahakemuksissa

Uuden Suomettaren Säätiön hallitus kokoontui puheenjohtajansa Pentti Kivisen johdolla tiistaina 30.5.2023 vuosikokoukseen, missä käytiin läpi vuosikokousasioiden lisäksi vuoden 2022 apurahojen selvitykset ja jaettiin vuoden 2023 apurahat. Median murros heijastui uusiin hakemuksiin monin tavoin.

Hallituksen järjestäytymisen yhteydessä hyväksyttiin Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton edustajan vaihdos. Puheenjohtaja Kirsti Sintonen jatkaa Maarit Tyrkön jättäessä hallituspaikkansa seitsemän vuoden jälkeen.

Kokouksessa esiteltiin tiivistetysti 25 vuoden 2022 apurahaselvitystä, käytiin läpi vuoden 2023 apurahahakemukset ja jaettiin 27 uutta apurahaa.

USS:n vuoden 2023 apurahojen jakoehdotuksen perusteluja

Säätiön päätehtävän eli journalistien täydennyskoulutuksen tukemisen mukaisia hakemuksia oli runsaasti. Alan yhdistykset tarjoavat hyvää täydennyskoulutusta ja hyödyllistä verkostoitumista. Sen sijaan rajatapauksia säätiön tehtävän kannalta ovat tutkimus- ja julkaisuhankkeet.

Median murros heijastui uusiin hakemuksiin monin tavoin. Vakinaisia journalistien vakansseja on karsittu rankasti ja free-asemaan joutuneet hakevat nyt tukea. Myös avustajien käyttöä on karsittu lehtien yhdistäessä esimerkiksi kulttuurin seurantaa. Säätiön tehtävä ei ole kuitenkaan ”toimeentulon turvaaminen”, sen sijaan voimme tukea free-journalistien omien valmiuksien vahvistamista jatkokoulutuksella, kuten erilaisilla kielikursseilla ja yleensäkin opintomatkoilla. Haluamme myös puolustaa eri tavoin kansallisen kulttuurin monipuolisuutta ja jatkaa työtä sananvapauden ja luotettavan tiedonvälityksen puolesta.

Vuodelle 2023 myönnettiin 27 USS-apurahaa

Onnittelut kaikille!

Täydennyskoulutus ja opintomatkat: Susanna Alatalo, Satu Alavalkama, Noora Jussila, Kreetta Järvenpää, Sanna Jääskeläinen, Aleksi Kinnunen, Antti Kirkkala, Petteri Kokkonen, Marjaana Mykkänen, Heidi Piiroinen, Minna Rinta-Tassi, Riitta Saarinen, Anna Varakas, Pekka Virtanen, Liisa Yli-Ketola, Reija Ypyä.

Pro gradu -tutkielmat: Netta Huura, Aino Manninen, Aino Paloniemi, Alberto Politi.

Tutkimus- ja julkaisuhankkeet: Mauritz Hellström, Veera Jääskeläinen, Marita Nyrhinen, Oskari Onninen, Jani Tanskanen.

Yhdistystoiminta: SSL, Lööppi.

Teksti ja kuvitus: Maarit Tyrkkö

USS:n hallituksen kokous sujui vanhoja traditioita noudattaen hyvässä hengessä puheenjohtaja Pentti Kivisen johdolla. Videolla Pentin kommentti kokouksen jälkeen.

 

 

 


Jaa artikkeli
Takaisin etusivulle

Kirjaudu sisään