Esittely

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto (SSL) perustettiin suurlakon jälkeisessä murroksessa 1.10.1905 ”julkisen sanan palveluksessa työskentelevien kansanvaltaisten suomenmielisten, miesten ja naisten yhdyssiteeksi”. Käytännössä liitossa vaikuttivat Suomalaisen Puolueen äänenkannattajien toimittajat.

Ennen nykyisen Suomen Journalistiliiton perustamista SSL toimi myös ammatillisena edunvalvojana. Sittemmin liitto on vaikuttanut muutoin viestinnän kehitykseen, tarjonnut jäsenistölleen kohtaamispaikan ja avustanut heitä.

Aate

Liitto ei ole koskaan sitoutunut puolueisiin. Nykyisten sääntöjen mukaan se toimii ”tiedotusvälineiden palveluksessa työskentelevien, suomalaista kansanvaltaa puolustavien henkilöiden yhdyssiteenä”.

Tapahtumat

Liitto on järjestänyt viestinnällisen keskustelutilaisuuden Suomettaren ”syntymäpäivän” 12.1. tienoilla. Vuosikokouksessa huhti-toukokuussa on tutustuttu kiinnostaviin instituutioihin ja vietetty yhdessä kevätiltaa. Kevättalvella on ollut kulttuurimatka johonkin maakuntakaupunkiin. Mediapiiri on kokoontunut pari kertaa vuodessa. Pyöreitä vuosia on juhlittu tyylikkäästi. Muita tilaisuuksia pidetään jäsenistön kiinnostuksen mukaisesti.

Matkat

Liitto on järjestänyt vuosittain virkistys- ja opintomatkoja niin ulkomaille kuin kotimaahan.

Apurahat

Liitto jakaa apurahoja jäsenilleen mm. pienimuotoisiin tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin. Liitto hoitaa yhdessä Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen kanssa Onni V. Tuiskun säätiöitä, joka jakaa virkistysapurahoja. Liitolla on edustus myös Uuden Suomettaren Säätiön hallinnossa.

Palkinnot

Liitto jakaa vuosittain Olli-palkinnon tunnustuksena merkittävästä journalistisesta työstä.


Liiton säännöt (pdf)


HUOM! Tekstissä linkit on merkitty sinisellä värillä. Klikkaamalla niitä pääset lukemaan lisää aiheesta.

Takaisin etusivulle

Kirjaudu sisään