Uuden Suomettaren Säätiö

Ajankohtaista

Uuden Suomettaren Säätiön hallitus piti vuosikokouksensa maanantaina 18.5.2020 etäkokouksena.

Vuosikokousasioiden jälkeen käytiin läpi selvitykset vuonna 2019 myönnettyjen apurahojen käytöstä ja käsiteltiin uudet vuoden 2020 apurahahakemukset. Lisäksi keskusteltiin vuonna 2021 järjestettävistä tilaisuuksista Säätiön täyttäessä 100 vuotta.

USS:n asiamies Annukka Åstrand ottaa yhteyttä vuoden 2020 apurahansaajiin.

Apurahaselvitykset

”Apurahaselvitykset kertoivat onnistuneista saavutuksista ja kattoivat monia eri aloja ja aiheita. Apurahan käytöstä (menot) raportoitiin asiallisesti ja matkan, seminaarin sekä valmistuvan tutkimuksen vaiheista ja ohjelmasta informoitiin. Mutta kysymys ”Kuinkas sitten kävikään?”, valmistuiko keskeneräinen työ tai miten hakija käytti saamansa tiedon hyväkseen, jäi useista selvityksistä puuttumaan. Journalistina minua jäi erityisesti kiinnostamaan syvempi tietous apurahakohteen annista, mutta sitä jaetaan varmaankin omalle kohdepiirille (seminaarit, lehtijutut, julkaisut). Joka tapauksessa kiinnostavaa olisi uusia apurahoja jaettaessa toivoa, että saajat kertoisivat jonkin apurahan aiheeseen liittyvän havaintonsa, jotakin uutta, mitä ovat oppineet, oivaltaneet, aavistanee – ja raportoisivat myös siitä. Selvityksiä lukiessa herää uteliaisuus.” Maarit Tyrkkö

Tutustu Marjaana Mykkäsen apurahaselvitykseen: Näkökulmia journalismin tulevaisuuteen ja etikkaan.

Vuonna 2019 Marjaana Mykkäselle (tuottaja, YLE Kulttuuri) myönnettiin Apuraha osallistumiseen Columbian yliopiston journalismin laitoksessa järjestettävään kurssijuhlaan huhtikuussa 2019.

Omistusta ja apurahoja

Uuden Suomettaren säätiö perustettiin 1920 itsenäistymisen murroksessa, jolloin myös lehti- ja puoluekenttä järjesteltiin uudelleen. Vuodesta 1869 ilmestyneen Uuden Suomettaren omaisuudesta osa säätiöitiin. Samalla säätiöstä tuli Oy Uuden Suomen suurin osakas 1950-luvulle saakka..

Säätiö on tukenut säännöllisesti toimittajien täydennyskoulutusta ennen muuta matka- apurahoin ja viime vuosina myös journalismin tutkimusta. Myös Suomalainen Sanomalehtimiesliiton toteuttamaa keskustelua journalismista on tuettu. Liitto, joka oli jo aiemmin jakanut matka-apurahoja, on alusta asti nimennyt yhden jäsenen säätiön hallitukseen. Muissakin jäsenissä on ollut aina liiton keskeisiä nimiä.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii nykyään vuorineuvos Matti Kavetvuoja hallituksen jäseninä kauppaneuvos Pentti Kivinen, ministeri Antti Tanskanen ja lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa sekä Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton nimeämänä puheenjohtaja Maarit Tyrkkö. Asiamiehenä on laskentamerkonomi Annukka Åstrand (annukka.astrand@saunalahti.fi, 040-514 2552).

Historiikki

Säätiön historiikissa (2012) Apurahalla Konstatinopoliin … Petsamoon … Brysseliin valt. maist. Jyrki Haikonen kuvaa journalistisen kulttuurin muuttumista säätiön apurahojen valossa. Miten Suomen ulkoinen asema ja muut tekijät vaikuttivat toimittajien matkakohteiden valintaan? Mitä matkoilla havaittiin? Miten toimittajat matkustivat ennen halpalentojen aikaa?

Ekonomi Pentti Oslamo kertoo säätiön talouden ja hallinnon kehityksestä. Vakaalla sijoituspolitiikalla säätiölle on kartutettu pääoma, josta on maksettu apurahoja nykyrahassa yli 800.000 euroa. 2000-luvulla on jo jaettu 125 apurahaa keskiarvoltaan yli 1300 euroa. Vuonna 2018 apurahoina jaettiin 27.610 euroa.

Fil. lis. Jyrki Vesikansa esittelee historiikissa säätiötä Uusi Suomi-yhtiön pääomistajana 1950-luvun alkuun saakka. Lehtitalossa taisteltiin vallasta niin poliittisista kuin muista syistä. Säätiö vahvisti tällöin tietyn sisäpiirin asemaa. 1950-luvulla US-yhtiön pääomistajiksi nousivat Tuko, KOP ja Pohjola säätiön roolin kaventuessa.

Voit nyt lukea ja ladata historiikin (pdf-version)  tästä linkistä.

Apurahat

Säätiön apurahojen hakemisesta tiedotetaan yleensä alkuvuodesta muun muassa Journalisti-lehdessä sekä näillä nettisivuilla.

Takaisin etusivulle

Kirjaudu sisään