Uuden Suomettaren Säätiön apurahat 2023

Uuden Suomettaren Säätiö tukee suomenkielisen median journalistien yleisen ja ammattisivistyksen lisäämistä myöntämällä apurahoja opintomatkoihin, kursseihin ja muuhun täydennyskoulutukseen sekä tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin. Lisäksi säätiö kannustaa alan opiskelijoita pienehköin pro gradu -stipendein.

Säätiön hallitukselle osoitetusta vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä selville hakijan ikä, opinnot, tähänastinen toiminta ja suunnitelma apurahan käytöstä. Hankkeen toteuduttua apurahan saajan tulee antaa säätiön hallitukselle kertomus apurahan käytöstä.

Hakemukset tulee lähettää 25.3.2023 mennessä säätiön asiamiehelle osoitteella:

Uuden Suomettaren Säätiö, Annukka Åstrand, Hanikka 19 B, 02360 Espoo.

Lisätietoja: annukka.astrand@saunalahti.fi

Uuden Suomettaren Säätiön apurahat 2022 jaettu

Uuden Suomettaren Säätiön kokouksessa 27.5.2022 otettu ryhmäkuva: lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa (vas.), vuorineuvos Matti Kavetvuo, ministeri Antti Tanskanen, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, kauppaneuvos Pentti Kivinen, toimittaja Maarit Tyrkkö, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio ja asiamies Annukka Åstrand.

USS:n hallitus kokoontui 27.5.2022 vuosikokoukseensa, jossa käytiin läpi vuosikokousasioiden lisäksi säätiön aiemmin myöntämiin apurahoihin liittyvät apurahaselvitykset ja uudet vuoden 2022 apuraha-anomukset. – Uuden Suomettaren Säätiö täytti vuonna 2021 kunnioitettavat 100 vuotta. Juhlavuoden tunnustuspalkintona myönnettiin 5000 euroa lehdistöneuvos, tohtori Jyrki Vesikansalle.

Lähtökohtia

Koronan vaikutus vuonna 2020 myönnettyihin apurahoihin oli merkittävä (siirtoa anoi 7), myös seuraavana koronavuotena 2021 siirtoa vuoteen 2022 anottiin (5) ja myöhästynyttä raportin kirjoittamista haettiin (2 hakijaa). Vuoden 2021 myönnettyjen apurahojen selvitykset avaavat aiempaa enemmän suunnitelmia ja tutkimustyötä. Ne kertovat työn tavasta ja etenemisestä, ovat ohjelmallisia. Edellisinä vuosina esiintynyt pikkutarkka kirjanpito menoista kuitteineen on vähentynyt, mutta niitä emme ole toivoneetkaan. Tärkeimpänä on pidetty käyttötarkoituksen toteutumisen rinnalla kuulumisia: Mitä apuraha hakijalle merkitsi, millaista konkreettista apua, hyötyä, siitä on omalla uralla? Millaisia näkymiä ja tuloksia hakijalle avautui apurahan käyttötarkoituksen toteutuessa? Mikä apuraha-aikana saavutettu asia, taito, oppi erityisesti auttoi eteenpäin tai oli uutta! Selvityksissä saajat kiittävät Uuden Suomettaren Säätiötä saamastaan luottamuksesta!

Onnittelemme kaikkia vuonna 2022 apurahan saajia lämpimästi

Aiempaan tapaan olemme painottaneet apurahojen jaossa säätiön sääntöjen mukaista ydintehtävää eli journalistien jatkokoulutuksen tukemista säätiön resursseja vastaavin apurahoin – lähinnä opintomatkoihin sekä kursseille osallistumiseksi. Gradustipendeillä olemme kannustaneet – samoin sääntöjen mukaisesti – journalistin opintojen loppuvaiheessa olevia valmistumaan. Useinhan ”iso G” jopa hieman pelottaa. Alan yhdistysten toteuttaman jatkokoulutuksen tukeminen on myös säätiölle perinteistä.

Varsinaisen tieteellisen tutkimuksen tukeminen on taas ollut aina em. kohteita ongelmallisempaa. Tutkimustyö (gradusta väitöskirjaan) voi olla journalistille hyvää kouluttautumista. Sama koskee julkaisutoimintaa. Olemme kuitenkin edellyttäneet hakijalta kytkentää journalismiin.

Monet säätiöt pidättyvät tukemasta painatus- ja vastaavia kustannuksia. Teosten saaminen kaupallisten kustantajien ohjelmaan on kuitenkin vaikeutunut ja omakustanteillakin on arvonsa, joten tällaisiakin hankkeita on kohtuullisesti tuettu. – Tuntuu, että apurahahakemuksissa kirjatöiden määrä on kasvanut ja aiheet ovat vieraantuneet journalismista ja toimittajan työstä. Mutta jos arvioidaan näitä julkaisuja oppimisena eli kirjoittamisen ylläpitämisenä ja journalistien oman koneen virittämisenä uuteen lentoon – näkökulma on toinen – ja hyväksyttävissä.

Hakijoissa 2022 on muutama kuvajournalisti. Visuaalisuus on journalismissa korostunut, joten sen toteuttajien jatkokoulutusta on myös tuettu.

USS-APURAHOJA 2022 MYÖNNETTIIN SEURAAVASTI:

Täydennyskoulutus ja opintomatkat: Susanna Alatalo, Thea Ekholm, Aino Haavio, Jaakko Kilpiäinen, Mikko Knuuttila, Saara Koho, Henriikka Pulli, Sanna Raita-aho, Anu Silferberg, Päivi Vasara, Erik Österman.

Pro gradu -tutkielmat: Lilli Jokela-Vahteristo, Henri Kaukonen, Onni Niemi, Marica Paukkeri, Jussi Salmela

Tutkimus- ja julkaisuhankkeet: Kaisa Beltran, Aino Frilander, Ville Hänninen, Kristiina Kunnas, Helena Liikanen-Renger, Pirkko Paaermaa, Tuomas Rimpiläinen, Iida Ylinen

Yhdistystoiminta: Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry.


Apuraha: Opintomatka Ukrainaan

Julkaisemme tietokirjailija, toimittaja Elina Grundströmin apurahaselvityksen, joka on päivätty 13.4.2022. Mukana on neljä kuvaa, jotka saimme Elinalta säätiön sivuille.

Lue Grundströmin apurahaselvitys tästä linkistä.
Elina Grundström. ja kurpitsat Sharivkan kylässä syyskuussa 2021. Kuva: Elina Grundströmin kotiarkisto

Muutoksia Uuden Suomettaren säätiön hallituksessa

Uuden Suomettaren Säätiö (USS) kokoontui puheenjohtajansa vuorineuvos Matti Kavetvuon johdolla vuosikokoukseen perjantaina 27.5.2022 perinteisesti Suomalaiselle Klubille. Kokouksen 3. kohdassa Hallituksen järjestäytyminen säätiön puheenjohtaja esitti hallituksen kokoonpanoon muutoksia: ”Me hallituksen ei-lehtimiehet olemme keskenämme palaveeranneet ja valmistelleet ehdotusta vuosikokoukselle. Olemme päätyneet ehdotukseen, jonka mukaan hallituksesta jäisivät vuosikokouksessa pois herrat Tanskanen (ministeri Antti Tanskanen) ja Kavetvuo (vuorineuvos Matti Kavetvuo). Heidän tilalleen esitetään OP Ryhmän pääjohtajaa Timo Ritakalliota ja Finanssiala ry:n toimitusjohtajaa Piia-Noora Kauppia. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa. Pentti Kivinen, Jyrki Vesikansa ja Maarit Tyrkkö jatkaisivat hallituksessa.”

Näin päätettiin. USS:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos Pentti Kivinen ja varapuheenjohtajaksi tohtori, lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa. Suomalainen Sanomalehtimiesliitto vahvisti, että sen ehdokkaana seuraavan kauden jatkaa tietokirjailija, toimittaja Maarit Tyrkkö.

Kauppaneuvos Pentti Kivinen toivotti USS:n hallitukseen valitun uuden jäsenen, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin tervetulleeksi kantamaan vastuuta.

 

Toisena uutena USS:n hallituksen jäsenenä aloittaa OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio (vas.), hänen vieressään säätiön varapuheenjohtajaksi valittu lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa, säätön asiamies Annukka Åstrand ja puheenjohtajuudesta juuri luopunut vuorineuvos Matti Kavetvuo.

Valintojen jälkeen uusi puheenjohtaja kiitti edeltäjäänsä 21 vuodesta ja kertoi säätiön ansiokkaasta historiasta. Uudet jäsenet toivotettiin tervetulleiksi ja heille ojennettiin ”oppaaksi” Jyrki Vesikansan väitöskirjan kansanpainos ”Satavuotinen lehtisota”. Uudelle puheenjohtajalle toivotettiin onnea ja menestystä Riitta Korhosen ja Hannu OllikaisenPäätoimittaja. Työtä sananvapauden arjessa” kirjan myötä.

Videolla osa uuden puheenjohtajan Pentti Kivisen puheesta.

Tekstit ja video: Maarit Tyrkkö.


Uuden Suomettaren säätiön 100 v. juhlintaa – kunniapalkinto Jyrki Vesikansalle

Puheiden jälkeen seurasi ”Seremoni protokolär”. Salin eteen saapuivat USS:n hallitus sekä asiamies (oik.) ja SSL:n johtokunta. Sanomalehtimiesliitto kiitti puheista ja onnitteli kunniapalkinnon saajaa Jyrki Vesikansaa. Henkilöt vasemmalta: Pirjo Nuotio, varapuheenjohtaja Marketta Mattila, Nina Stenros, Tapani Ruokanen ja Eeva-Liisa Vallin – SSL:n johtokunnasta – keskellä puheenjohtaja Maarit Tyrkkö – sekä kunniapalkittu lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa, USS:n puheenjohtaja vuorineuvos Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja ministeri Antti Tanskanen, kauppaneuvos Pentti Kivinen ja asiamies Annukka Åstrand.

Kauan toivottu ja pitkään suunniteltu SSL:n jäsentilaisuus Suomalaisella Klubilla keskiviikkona 29.9.2021 lunasti paikalla olleiden toiveet tavata ystäviä kollegiaalisissa merkeissä. Sali täyttyi puheesta ja naurusta, puheista ja musiikista sekä hyvästä mielestä. Uuden Suomettaren säätiön täyttäessä tänä vuonna kunnioitettavat 100 vuotta ensimmäinen suunnitelma maljan nostamiseksi Suometar-päivänä viime tammikuussa jouduttiin peruuttamaan. Täsmällisemmin, koko Suometar-päivä oli peruutettava koronan aiheuttamien tapaamisrajoitusten vuoksi.

Odotus palkittiin ja malja nostettiin viime keskiviikkona täydessä salissa SSL:n ja USS:n yhteisessä juhlassa. ”Onnea Uuden Suomettaren säätiölle 100-v juhlavuotena!”

Tilaisuuden avasi liiton puheenjohtaja Maarit Tyrkkö toivottaen kaikki tervetulleiksi ja kertomalla ohjelmankulusta. Tämän jälkeen puheenvuoro siirtyi onnittelut vastaanottanelle USS:n puheenjohtaja Matti Kavetvuolle:

”Hyvät SSL:n jäsenet ja ystävät,

Meillä Uuden Suomettaren säätiön edustajilla on todella ilo juhlistaa tänään säätiön satavuotista taivalta yhdessä läheisen kumppanimme SSL:n kanssa. Kiitos tästä mahdollisuudesta!

Säätiön hallituksen nykyiset jäsenet ovat täällä juhlamielellä kaikki paikalla – varapuheenjohtaja Antti Tanskanen, jäsenet Pentti Kivinen, Jyrki Vesikansa ja Maarit Tyrkkö/SSL. On mieluisaa nähdä paikalla myös säätiön hallituksen aiempia jäseniä.

Säätiön ja SSL:n yhteistyön perusta on rakennettu jo säätiön perustamisasiakirjassa 28.5.1921, jossa määrätään hallituksen jäsenmääräksi viisi, joista yhden nimeää SSL kolmeksi vuodeksi kerrallaan.”

Lue tästä Matti Kavetvuon koko puhe

Puheensa lopussa Matti Kavetvuo kertoi ajatuksesta jakaa apurahana kunniapalkinto henkilölle, joka on toiminut merkittävästi säätiön päämäärien hyväksi.

”Monien keskustelujen jälkeen päädyttiin jakamaan 5000 euron tunnustuspalkinto fil. lis. Jyrki Vesikansalle. Perusteluissa todettiin Vesikansan mittava toiminta lehtityön parissa, tietokirjailijana sekä tutkijana. Ajankohtaisuutta palkinnolle tuo Vesikansan väitöskirjatyö. – Onnittelen lämpimästi palkinnonsaajaa säätiön puolesta.”

Lue tästä Jyrki Vesikansan kiitospuhe

Lisää tunnelmia juhlasta, kuvia ja videotallenne löytyvät täältä.

 

 


Uuden Suomettaren säätiön apurahat 2021 jaettu

USS:n hallitus kokoontui 28.5.2021 vuosikokoukseensa, jossa käytiin läpi vuosikokousasioiden lisäksi säätiön aiemmin myöntämiin apurahoihin liittyvät apurahaselvitykset ja uudet vuoden 2021apuraha-anomukset.

Lähtökohtia

Koronan vaikutus vuonna 2020 myönnettyihin apurahoihin oli merkittävä. Vain seitsemän (7) apurahan saajaa on voinut esittää, miten tuki on käytetty. Toinen puoli apurahan saajista, seitsemän (7), on joutunut siirtämään (anomaan siirtoa) hankkeensa (hankkeelleen) seuraavalle vuodelle. Apurahaselvitykset olivat keskenään epätasaisia – aiemmin korostetusti esiintynyttä huolellista kirjanpitoa menoista ei juuri vuoden 2020 selvityksissä ole, mutta niitä ei ole toivottukaan (kuitit, laskut yms.). Tärkeimpänä on pidetty ”tehtävän” onnistumista ja ennen muuta apurahan antamaa mahdollisuutta toteuttaa esitetty käyttötarkoitus. Näin on vuoden 2020 selvityksissä tapahtunutkin. Saajat kiittävät säätiötä saamastaan luottamuksesta!

PARHAIMMAT ONNITTELUT 2021 APURAHANSAAJILLE

Koronavuosi ei vähentänyt ratkaisevasti säätiölle saapuneita apuraha-anomuksia.

Kaikki neljä hakemusta säätiön päätehtävässä (koulutus ja matkat) olivat perusteltuja.

Pro gradu- tukea haettiin runsaasti ja myös moni hieman kokeneempi journalisti halusi täydentää koulutustaan. Tällaista opinhalua on hyvä kannustaa. Sen sijaan emme voi pysyvästi ylläpitää sinänsä hyvää julkaisutoimintaa, starttirahoja voi sen sijaan myöntää. – Henkilöapurahoja Uuden Suomettaren säätiö jakoi yhteensä 26.500 euroa.

Apurahoja 2021 myönnettiin seuraavasti:

Koulutus ja matkat: Susanna Alatalo, Päivi Arvonen, Mari Frisk ja Jukka Hämäläinen.

Pro gradu-työt: Anni Härkönen, Jetta Ilanmaa, Oona Komonen, Pi Mäkilä, Valtteri Parikka, Johannes Roviomaa, Oskari Valtonen ja Aino Ässämäki.

Väitöskirjatyöt: Henna Lammi.

Tutkimus- ja julkaisuhankkeet: Marja-Liisa Kinturi, Petri Laukka, Aki Lehtinen, Mikko Mattlar, Helena RaunioEero Sauri ja Tarja Sievänen.

Yhdistykset: Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry.

Säätiön 100-juhlavuoden kunniaksi myönnettiin Yrjö Klipille ylimääräinen 3.000 euron stipendi US:n historian ”kansanpainoksen” ulkoasun suunnitteluun.

 


Uuden Suomettaren Säätiön apurahat – hae 26.3. mennessä

Uuden Suomettaren säätiö myöntää apurahoja journalistien opintomatkoihin, kursseihin ja muuhun täydennyskoulutukseen sekä tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin.

Uuden Suomettaren Säätiö tukee suomenkielisen median journalistien yleisen ja ammattisivistyksen lisäämistä myöntämällä apurahoja opintomatkoihin, kursseihin ja muuhun täydennyskoulutukseen sekä tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin. Lisäksi säätiö kannustaa alan opiskelijoita pienehköin pro gradu -stipendein.

Säätiön hallitukselle osoitetusta vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä selville hakijan ikä, opinnot, tähänastinen toiminta ja suunnitelma apurahan käytöstä. Hankkeen toteuduttua apurahan saajan tulee antaa säätiön hallitukselle kertomus apurahan käytöstä.

Hakemukset tulee lähettää 26.3.2021 mennessä säätiön asiamiehelle osoitteella:

Uuden Suomettaren Säätiö, Annukka Åstrand, Hanikka 19 A, 02360 Espoo.

2020

Uuden Suomettaren Säätiön hallitus piti vuosikokouksensa maanantaina 18.5.2020 etäkokouksena.

Vuosikokousasioiden jälkeen käytiin läpi selvitykset vuonna 2019 myönnettyjen apurahojen käytöstä ja käsiteltiin uudet vuoden 2020 apurahahakemukset. Lisäksi keskusteltiin vuonna 2021 järjestettävistä tilaisuuksista Säätiön täyttäessä 100 vuotta.

USS:n asiamies Annukka Åstrand ottaa yhteyttä vuoden 2020 apurahansaajiin.

Apurahaselvitykset

”Apurahaselvitykset kertoivat onnistuneista saavutuksista ja kattoivat monia eri aloja ja aiheita. Apurahan käytöstä (menot) raportoitiin asiallisesti ja matkan, seminaarin sekä valmistuvan tutkimuksen vaiheista ja ohjelmasta informoitiin. Mutta kysymys ”Kuinkas sitten kävikään?”, valmistuiko keskeneräinen työ tai miten hakija käytti saamansa tiedon hyväkseen, jäi useista selvityksistä puuttumaan. Journalistina minua jäi erityisesti kiinnostamaan syvempi tietous apurahakohteen annista, mutta sitä jaetaan varmaankin omalle kohdepiirille (seminaarit, lehtijutut, julkaisut). Joka tapauksessa kiinnostavaa olisi uusia apurahoja jaettaessa toivoa, että saajat kertoisivat jonkin apurahan aiheeseen liittyvän havaintonsa, jotakin uutta, mitä ovat oppineet, oivaltaneet, aavistanee – ja raportoisivat myös siitä. Selvityksiä lukiessa herää uteliaisuus.” Maarit Tyrkkö

Tutustu Marjaana Mykkäsen apurahaselvitykseen: Näkökulmia journalismin tulevaisuuteen ja etikkaan.

Vuonna 2019 Marjaana Mykkäselle (tuottaja, YLE Kulttuuri) myönnettiin Apuraha osallistumiseen Columbian yliopiston journalismin laitoksessa järjestettävään kurssijuhlaan huhtikuussa 2019.

Omistusta ja apurahoja

Uuden Suomettaren säätiö perustettiin 1920 itsenäistymisen murroksessa, jolloin myös lehti- ja puoluekenttä järjesteltiin uudelleen. Vuodesta 1869 ilmestyneen Uuden Suomettaren omaisuudesta osa säätiöitiin. Samalla säätiöstä tuli Oy Uuden Suomen suurin osakas 1950-luvulle saakka..

Säätiö on tukenut säännöllisesti toimittajien täydennyskoulutusta ennen muuta matka- apurahoin ja viime vuosina myös journalismin tutkimusta. Myös Suomalainen Sanomalehtimiesliiton toteuttamaa keskustelua journalismista on tuettu. Liitto, joka oli jo aiemmin jakanut matka-apurahoja, on alusta asti nimennyt yhden jäsenen säätiön hallitukseen. Muissakin jäsenissä on ollut aina liiton keskeisiä nimiä.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii nykyään vuorineuvos Matti Kavetvuoja hallituksen jäseninä kauppaneuvos Pentti Kivinen, ministeri Antti Tanskanen ja lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa sekä Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton nimeämänä puheenjohtaja Maarit Tyrkkö. Asiamiehenä on laskentamerkonomi Annukka Åstrand (annukka.astrand@saunalahti.fi, 040-514 2552).

Historiikki

Säätiön historiikissa (2012) Apurahalla Konstatinopoliin … Petsamoon … Brysseliin valt. maist. Jyrki Haikonen kuvaa journalistisen kulttuurin muuttumista säätiön apurahojen valossa. Miten Suomen ulkoinen asema ja muut tekijät vaikuttivat toimittajien matkakohteiden valintaan? Mitä matkoilla havaittiin? Miten toimittajat matkustivat ennen halpalentojen aikaa?

Ekonomi Pentti Oslamo kertoo säätiön talouden ja hallinnon kehityksestä. Vakaalla sijoituspolitiikalla säätiölle on kartutettu pääoma, josta on maksettu apurahoja nykyrahassa yli 800.000 euroa. 2000-luvulla on jo jaettu 125 apurahaa keskiarvoltaan yli 1300 euroa. Vuonna 2018 apurahoina jaettiin 27.610 euroa.

Fil. lis. Jyrki Vesikansa esittelee historiikissa säätiötä Uusi Suomi-yhtiön pääomistajana 1950-luvun alkuun saakka. Lehtitalossa taisteltiin vallasta niin poliittisista kuin muista syistä. Säätiö vahvisti tällöin tietyn sisäpiirin asemaa. 1950-luvulla US-yhtiön pääomistajiksi nousivat Tuko, KOP ja Pohjola säätiön roolin kaventuessa.

Voit nyt lukea ja ladata historiikin (pdf-version)  tästä linkistä.

Apurahat

Säätiön apurahojen hakemisesta tiedotetaan yleensä alkuvuodesta muun muassa Journalisti-lehdessä sekä näillä nettisivuilla.


HUOM! Tekstissä linkit on merkitty sinisellä värillä. Klikkaamalla niitä pääset lukemaan lisää aiheesta.

Takaisin etusivulle

Kirjaudu sisään